Medical Device CE marking

Sinds haar oprichting in 1998 is CEpartner4U een regulatoir adviesbureau voor honderden bedrijven in de life sciences industrie. Onze dienstverlening omvat advies over regelgeving voor medische hulpmiddelen, Europees gevolmachtigde en training.

Alle niet-EU fabrikanten moeten een gevolmachtigde in de Europese Gemeenschap aanwijzen als zij medische hulpmiddelen op de communautaire markt plaatsen. Als gevolmachtigde is CEpartner4U een liaison met de bevoegde instanties in de EU.

Lees verder »

Wij ondersteunen u en uw belanghebbenden bij de interpretatie en toepassing van de Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen. Van self-supporting tools tot uitgebreide advisering.

Lees verder »

CEpartner4U is een frequent organisator van seminars en training waarbij een verscheidenheid aan onderwerpen aan bod komt, met inbegrip van CE-markering, kwaliteitsmanagement, hulpmiddel klassificatie, risicobeheer en strategie.

Lees verder »
Laatste Nieuws

Er is niets gevonden.

Ons dienstenoverzicht: